Zəriyət surəsi

51:33

Onların başına gildən daşlar yağdırmaq üçün (gəlmişik).