Zəriyət surəsi

51:31

(Sonra İbrahim) dedi: "Ey elçilər! Sizin işiniz nədir?"