Zəriyət surəsi

51:3

Asanlıqla üzüb gedən gəmilərə;