Zəriyət surəsi

51:22

Göydə də ruzinin (yağış, qar) və və´d olunduğunuz şey (mükafat, cəza) vardır! (Sizə və´d olunan mükafat, yaxud cəza Allah dərgahındakı lövhi-məhfuzda yazılmışdır).