Zəriyət surəsi

51:18

Səhərlər isə (Allahdan) bağışlanmalarını diləyirdilər.