Zəriyət surəsi

51:17

Onlar gecələr (ibadətlə məşğul olub) az yatırdılar.