Zəriyət surəsi

51:13

O gün onlara cəhənnəm odunda əzab veriləcəkdir.