Zəriyət surəsi

51:12

Onlar (səndən istehza ilə) haqq-hesab gününün nə vaxt olacağını soruşarlar.