Zəriyət surəsi

51:10

Məhv olsun yalançılar! (Allah onlara lə´nət eləsin!)