Zəriyət surəsi

51:1

(Toz-torpağı) sovurub-dağıdan küləklərə;