Zəlzələ surəsi

99:5

Çünki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)!