Zəlzələ surəsi

99:4

Məhz o gün (yer) öz hekayətini söyləyəcəkdir -