Zəlzələ surəsi

99:3

İnsan (təəccüblə): "Buna (bu yerə) nə olub?" - deyəcəyi zaman -