Zəlzələ surəsi

99:2

Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman;