Zəlzələ surəsi

99:1

Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi zaman;