Yusuf surəsi

12:96

Muştuluqçu gəlib köynəyi (Yə´qubun) üzünə sürtən kimi onun gözləri açıldı və o: "Məgər sizə demədimmi ki, mən Allahdan (gələn vəhy ilə) sizin bilmədiklərinizi bilirəm!" söylədi.