Yusuf surəsi

12:94

Karvan (vətənə qayıtmaq üçün Misirdən) ayrılanda ataları (Yə´qub yanındakı övladlarına) dedi: "Əgər məni səfeh hesab etməsəydiniz (və ya yalançı hesab edib danlamasaydınız), deyirdim ki, Yusifin ətrini alıram!"