Yusuf surəsi

12:85

(Oğlanları Yə´quba) dedilər: "Allaha and olsun ki, sən Yusif deyə-deyə xəstələnib əldən düşəcək, ya da öləcəksən!"