Yusuf surəsi

12:71

(Yə´qubun oğlanları arxalarınca gələnlərə tərəf) dönüb: "Nə itirmisiniz?" - deyə soruşdular.