Yusuf surəsi

12:64

(Yə´qub) dedi: "Bundan əvvəl qardaşını (Yusifi) sizə e´tibar etdiyim kimi, heç onu sizə e´tibar edə bilərəmmi? Allah Özü (onu) ən yaxşı qoruyandır və rəhmlilərin ən rəhmlisidir!"