Yusuf surəsi

12:55

(Yusif) dedi: "Məni bu yerin (Misirin) xəzinələrinə mə´mur tə´yin et (Misir xəzinələrini mənə tapşır), çünki mən (özümə e´tibar edilən mal-dövləti) qoruyanam, (işləri idarə etməyi) bilənəm!"