Yusuf surəsi

12:52

(Yusif dedi:) "Bu (qadınlara həqiqəti e´tiraf etdirməyim) ona görədir ki, (vəzir evdə) olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hiylələrinə yol vermədiyini (onları baş tutmağa qoymadığını) bilsin!