Yusuf surəsi

12:38

Mən ata-babalarım İbrahim, İshaq və Yə´qubun dininə tabe oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu (tövhid) Allahın bizə və (bütün) insanlara bəxş etdiyi ne´mətdir, lakin insanların əksəriyyəti (Ona) şükür etməz!