Yusuf surəsi

12:2

(Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Qur´an olaraq nazil etdik ki, (mə´nasını ) anlayasınız.