Yusuf surəsi

12:13

(Yə´qub) dedi: "Onu aparmağınız məni çox mə´yus edər (ayrılığına dözə bilmərəm). Qorxuram ki, onu qurd yeyə, siz də xəbər tutmayasınız!"