Yusuf surəsi

12:11

Onlar dedilər: "Ata! Biz Yusifin xeyirxahları olduğumuz halda, sən nə üçün onu bizə e´tibar etmirsən?