Yusuf surəsi

12:108

(Ya Rəsulum!) De: "Bu mənim (təbliğ, də´vət) yolumdur. Mən və mənə tabe olan (mö´minlər) açıq-aşkar bir dəlillə (insanları) Allaha çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir (bütün eyib və nöqsanlardan xalidir, Onun heç bir şəriki yoxdur). Mən isə müşriklərdən deyiləm!"