Yusuf surəsi

12:104

Halbuki sən bundan (islamın təbliğı və imana də´vətdən) ötrü onlardan heç bir mükafat istəmirsən. Bu (Qur´an) isə aləmlərə yalnız bir öyüd-nəsihətdir!