Yusuf surəsi

12:10

Bir başqası (Rubil və ya Şəm´un) belə dedi: "Yusifi öldürməyin, onu bir quyunun dibinə atın. Əgər belə etsəniz, yol keçənlərdən biri onu götürər".