Yusuf surəsi

12:1

Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Qur´anın) ayələridir!