Yunus surəsi

10:97

Onlara hər hansı bir ayə gəlsə, şiddətli əzabı görməyincə (inanmazlar).