Yunus surəsi

10:90

İsrail oğullarını dənizdən (sağ-salamat) keçirtdik. Fir´on və əsgərləri zalımcasına və düşməncəsinə onların arxasınca düşdülər. (Fir´on) batacağı anda: "İsrail oğullarının inandıqlarılarından başqa tanrı olmadığına iman gətirdim. Mən artıq (Ona) təslim olanlardanam!" - dedi.