Yunus surəsi

10:89

(Allah) buyurdu: "Hər ikinizin duasını qəbul etdim. Siz (öz də´vətinizdə və təbliğinizdə) sabitqədəm olun və cahillərin yoluna uymayın!