Yunus surəsi

10:87

Musaya və qardaşına: "Camaatınız üçün Misirdə evlər tikdirib onları qiblə (namazgah) edin, namaz qılın və mö´minləri (zəfərlə, Cənnətlə) müjdələyin!" - deyə vəhy etdik.