Yunus surəsi

10:86

Və bizi öz mərhəmətinlə kafirlərin əlindən qurtar!"