Yunus surəsi

10:83

Fir´onun və ə´yanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən (və ya Fir´on camaatından) yalnız kiçik bir dəstə (nəsil) iman gətirdi. Çünki Fir´on o yerdə hakim idi. O, (küfr və azğınlıq etməkdə) həddi aşmışdı.