Yunus surəsi

10:79

Fir´on: "Nə qədər bilikli sehrbaz varsa, gətirin!" - dedi.