Yunus surəsi

10:75

Onlardan sonra Musanı və Harunu Fir´ona və camaatına açıq mö´cüzələrlə peyğəmbər göndərdik. Lakin onlar (iman gətirməyi) özlərinə sığışdırmadılar və günahkar bir tayfa oldular.