Yunus surəsi

10:65

(Ya Peyğəmbərim!) Onların (kafirlərin boş, mə´nasız) sözləri səni kədərləndirməsin. Yenilməz izzət (qüvvət) bütövlükdə yalnız Allaha məxsusdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!