Yunus surəsi

10:64

Onlara dünyada da, axirətdə də müjdə vardır. Allahın sözləri (verdiyi və´dlər) heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!