Yunus surəsi

10:63

O kəslər ki, iman gətirmiş və pis əməllərdən çəkinmişlər -