Yunus surəsi

10:58

(Ya Rəsulum!) De: "Allahın ne´məti və mərhəməti ilə - ancaq onunla sevinsinlər. Bu onların yığdıqlarından (fani dünya malından) daha xeyirlidir!"