Yunus surəsi

10:57

(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, mö´minlərə hidayət və mərhəmət (Qur´an) gəlmişdir!