Yunus surəsi

10:56

Dirildən də, öldürən də Odur. Məhz Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!