Yunus surəsi

10:55

Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbəriniz olsun ki, Allahın və´di haqdır, lakin (kafirlərin) əksəriyyəti (bunu) bilməz!