Yunus surəsi

10:43

Onların içərisində sənə baxanlar da (peyğəmbərliyini təsdiq edənlər, mö´cüzələri görənlər də) vardır. Bəsirəti olmayan korlara doğru yolu sənmi göstərə biləcəksən?!