Yunus surəsi

10:40

(Kafirlər) içərisində ona (Qur´ana) inanan da var, inanmayan da. Rəbbin fitnə-fəsad tö´rədənləri daha yaxşı tanıyandır!