Yunus surəsi

10:14

Onların ardınca yer üzünün varisləri sizi tə´yin etdik ki, görək özünüzü necə aparacaqsınız.