Yunus surəsi

10:105

Və: "Batildən haqqa tapınaraq üzünü islam dininə çevir, müşriklərdən olma,