Yunus surəsi

10:1

Əlif, Lam, Ra. Bunlar hikmətlə dolu Kitabın (Qur´anın) ayələridir!